Αλλαγή επωνυμίας

company_top2

Αλλαγή επωνυμίας

Αλλαγή επωνυμίας Κιβωτόπουλος:

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας Β.ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ έχει προβεί σε αλλαγή επωνυμίας.

Η νέα μας επωνυμία από 01.03.2021 είναι:

‘ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ’

Διακριτικός τίτλος: ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.

Επάγγελμα : Ελαστικές Εφαρμογές

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν ως έχουν.

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και συνεργασία.

Kivotopoulos Admin