Γενική Συνέλευση Ελληνικής Παραγωγής

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Παραγωγής

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Παραγωγής

συμβούλιο βιομηχανιών για την ανάπτυξη

Η εταιρεία μας συμμετείχε ως μέλος στη Γεν. Συνέλευση της Ελληνικής Παραγωγής στις 10/12/2018 και ώρα 16:00 στην Αίγλη Ζαππείου όπου έγινε η παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ: «Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη».

Τόσο από τον κ. Στασινόπουλο Μ. , εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της VIOHALCO, όσο και από τον κ. Βέττα Ν. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή του ΟΠΑ, τονίστηκε ότι η μεταποίηση μπορεί να συνεισφέρει πολύ περισσότερα, εάν αντιμετωπιστούν τα μεγάλα εμπόδια στη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και αναφέρθηκαν στον ρόλο που η μεταποιητική βιομηχανία μπορεί και πρέπει να έχει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Από τη μελέτη προκύπτει ότι, μετά από μια οξεία και παρατεταμένη κρίση η εγχώρια μεταποίηση ανακάμπτει σταθερά τα τελευταία χρόνια, ταχύτερα από το σύνολο της οικονομίας. Το συνολικό αποτύπωμα και η πολλαπλασιαστική επίδρασή της στην ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή. Όμως η βελτίωση αυτή είναι εύθραυστη και ανεπαρκής σε σχέση με την ανάγκη της χώρας να επανέλθει σε διατηρήσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Τα ζητήματα του ενεργειακού κόστους, της φορολογίας, του μη μισθολογικού κόστους, της αδειοδότησης και της χρηματοδότησης της εγχώριας μεταποίησης φαίνεται ακόμα να επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας μεταποίησης και αποτελούν σημαντικά εμπόδια έτσι ώστε να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της και να το διευρύνει.

Με δεδομένο το ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τις αντίστοιχες πολιτικές που εμφανίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της μεταποίησης στις διεθνείς αγορές, απαιτεί σε εθνικό επίπεδο περισσότερο στοχευμένες πολιτικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο δημόσιων, αλλά και επιχειρηματικών πολιτικών στη χώρα μας που να αμβλύνουν τα εμπόδια που αυτή αντιμετωπίζει.

Kivotopoulos Admin