Στην πλατφόρμα «In the Loop» εντάχθηκε η Κιβωτόπουλος Μ.Α.Ε.

Kivotopoulos- Thrace - In the Loop

Στην πλατφόρμα «In the Loop» εντάχθηκε η Κιβωτόπουλος Μ.Α.Ε.

H Κιβωτόπουλος Μ.Α.Ε. γίνεται μέρος της περιβαλλοντικά στοχευμένης πλατφόρμας «In the Loop» και κάνει πράξη την κυκλική οικονομία.

Αναλαμβάνει τη συστηματική συλλογή των πλαστικών απορριμμάτων, τα διοχετεύει στην πλατφόρμα «In the Loop», ώστε μέσα από την αναβαθμιστική ανακύκλωση τους να παραχθούν νέα βιώσιμα προϊόντα.

Η πλατφόρμα «In the Loop» αποτελεί μία πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, brands, δημόσιων φορέων, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και καταναλωτών, και σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού κύκλου κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα «In the Loop» πατήστε εδώ: In the Loop | A platform for upcycling plastic waste | www.in-the-loop.gr .

 

 

 

Kivotopoulos Admin