Θέλουμε κάθε χρόνο να προσφέρουμε αγάπη!

Θέλουμε κάθε χρόνο να προσφέρουμε αγάπη!

Στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην κοινωνία.

 

eke

 

Η δέσμευση στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον είναι βασικές αρχές που διέπουν την επιχείρησή μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ομάδα του Κιβωτόπουλου και των συνεργατών της, έδρασε με συνέπεια και ευθύνη στους 3 προαναφερθέντες βασικούς άξονες καθώς πιστεύουμε ότι δρώντας ομαδικά και επί της ουσίας συμμετέχουμε στην αλλαγή και τη βελτίωση σε κοινωνικό, πολιτισμικό και περιβαντολλογικό επίπεδο.

Stavroula Liapi