γενική συνέλευση ελληνικής παραγωγής Tag

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Παραγωγής

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Παραγωγής

Η εταιρεία μας συμμετείχε ως μέλος στη Γεν. Συνέλευση της Ελληνικής Παραγωγής στις 10/12/2018 και ώρα 16:00 στην Αίγλη Ζαππείου όπου έγινε η παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ: «Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη». Τόσο από τον κ. Στασινόπουλο Μ....